Historie kontaktních čoček

Myšlenka položit korekční pomůcku - čočku - přímo na oko je stejně stará, jako nejstarší korekční pomůcka na světě - brýle.

Brýle jsou předmět, který nám přidržuje před očima korekční čočku, která lomem paprsků přicházejících do oka koriguje - tedy napravuje - vadu našeho zraku.

Takovéto čočky se dělávaly dříve ze skla. Položit však skleněnou čočku přímo na oko je dosti velký technický problém, co se týče způsobu výroby takové čočky.

A i kdyby se některému šikovnému brusiči ve spolupráci se zdatným anatomem a zkušeným optometristou podařilo takovouto čočku ze skla vybrousit, okamžitě by se nám naskytl další velikánský problém a ten zní: Co na to řekne naše oko?

A protože se to v minulosti nějakým šikovným brusičům ve spolupráci se zdatnými anatomy a zkušenými optometristy takovouto opticky funkční skleněnou čočku vybrousit podařilo, my víme, co na to říkalo lidské oko.

Ale jeho slova jsou nepublikovatelná a při přímém přenosu by bylo slyšet jen pípání.

Nehledě na nebezpečnost takto tenkého křehkého skla na naší rohovce.

Přeskočme tedy toto dlouhatánské období pokusů a omylů a nahlédněme rovnou do padesátých let dvacátého století do zemí Koruny České na profesora Otto Wichterleho. Tento génius vyvinul hydrofilní polymery, vyvinul přístroj na výrobu kontaktních čoček metodou rotačního odlévání do formy a své první moderní kontaktní čočky také vyzkoušel na všech svých kolezích a spolupracovnících a hlavně také na sobě. Ano, věru krátký popis převratného světového vynálezu kontaktních čoček, ale vzhledem k tomu, že tyto události jsou notoricky známé a učí se na základních školách a každý z nás měl v dětství doma stavebnici Merkur, je zbytečné se rozepisovat.

Takže moderní kontaktní čočky byly na světě, měly však ještě malou propustnost pro kyslík, proto se nedaly nosit dlouhodobě, ale podstata byla vymyšlená, vyvinutá, odzkoušená, prověřená.

Zlepšoval se materiál, způsob výroby, čočky se ztenčovaly, zvedal obsah vody, ale stále to byl hydratovaný polymer, takže se jednou muselo přijít na vrchol technických a mechanických možností tohoto materiálu a to se také přišlo. I začal se ho hydratovaného polymeru přidávat silikon, což zase nebyla taková sranda, jak by si laik mohl myslet, protože tyto dva druhy materiálů se nesnášejí už svou podstatou, ale podařilo se a vítězství myšlenky nad hmotou nyní nosí hodně z nás na oku.

Současně se také podařilo zefektivnit a zlevnit výrobu natolik, že lze přinést zákazníkům kontaktní čočky tak levné, abychom je mohli po jednom dnu, po čtrnácti dnech, maximálně však měsíci vyhodit, a jsme všichni zvědaví, kam se vývoj posune v následujících obdobích.

My, profesionálové oční optici a optometristé Hrežíkovi tedy zcela určitě a věřte, že to sledujeme, abychom Vám, našim zákazníkům, přinesli to nejlepší a nejmodernější, co existuje.

Čočky dle kategorie

Čočky dle použití

Čočky dle značky

Rychlý výběr

<