Zdravé nošení kontaktních čoček

Pakliže to s kontaktními čočkami myslíte vážně, přečtěte si prosím, kde mohou nositelé udělat při používání kontaktních čoček nějakou chybu:

Vždy při manipulaci s kontaktními čočkami si řádně umyjte ruce mýdlem, opláchněte a osušte. Je to to nejdůležitější, co musíte vždy udělat. Stalo-li by se někdy, že musíte kontaktní čočku vyjmout z oka a nemáte možnost umýt si před tím řádně ruce a osušit je, vždy takto vytaženou čočku vyhoďte a již ji nenasazujte.
 
Uvádí-li výrobce, že kontaktní čočky vydrží čtrnáct dní nebo měsíc neznamená, že je čtrnáct dní či měsíc musíme za každou cenu nosit. Kontaktní čočky jsou velmi jemné, jsou náchylné k mechanickému poškození, k usazeninám, ke kontaminaci při nedostatečné hygieně nebo nevhodném roztoku a vždy je lepší podezřelou kontaktní čočku včas vyhodit - zdravé oči jsou důležitější, než riziková kontaktní čočka. Kdo si to nemyslí, neměl by nosit kontaktní čočky.
 
Nikdy nedávejte na své oko kontaktní čočku, která se Vám zdá podezřelá, která je cizí, prošlá a nebo neznámého původu. Používejte jen kontaktních čoček zakoupených u prověřených a jasně čitelných prodejců a známého původu a známých značek. Nekupujte kontaktní čočku jiné značky jiného výrobce, byť stejných parametrů jen proto, že je levnější nebo že to doporučila kamarádka. Máte-li o takovou kontaktní čočku zájem, požádejte o vyzkoušení a posouzení svého kontaktologa, ne kamarádku. Kontaktolog je určitě vhodnější, přestože kamarádka je levnější.
 
Nikdy nenoste kontaktní čočku déle, než je doporučena její doba nošení – jednodenní čočka se nosí jen jeden den.  Po sundání večer se vyhodí. Čtrnáctidenní čočka se musí po čtrnácti dnech od prvního otevření oreginálního balení vyhodit. U měsíční totéž platí po třiceti dnech po otevření oreginálního blistru. Nelze si vykládat dobu použitelnosti měsíční kontaktní čočky tak, že si ji můžeme vzít třicetkrát a pakliže ji bereme jen jeden den v týdnu, vydrží nám třicet týdnů. Tento názor je zcela chybný a způsobíte si takovým chováním zdravotní potíže. Po třiceti dnech musíme měsíční čočku vyhodit i kdybychom ji použili jen jeden den.  Jestliže nosíte kontaktní čočky jen občas, kupte si jednodenní. Kdo si myslí, že nemám pravdu, způsobí si zdravotní problémy.
 
Používejte doporučené roztoky Vaším kontaktologem a doporučeným způsobem, tedy při ukládání kontaktní čočky do pouzdra musí být použit nový čerstvý roztok. Ten, kdo si myslí, že lze do pouzdra s roztokem ukládat kontaktní čočku opakovaně, způsobí si zdravotní problémy. S každou novou lahví roztoku vyhoďte staré pouzdro a použijte nové, u kvalitních roztoků je ke každé láhvi vždy nové pouzdro přibaleno.
 
Bohužel musím napsat, nepoužívejte roztok na kontaktní čočky z lékárny, stále se ve své praxi ještě setkávám s případy, kdy někteří nositelé kontaktních čoček používají k ukládání kontaktních čoček fyziologický roztok, který jim doporučili a prodali v lékárně. Je to velmi nebezpečné a zdraví ohrožující, nedělejte to! Máte-li někdo doma fyziologický roztok a používáte-li jej na ukládání čoček, pak všechno - roztok, pouzdro i čočky vyhoďte, nedoporučil-li Vám Váš kontaktolog jinak. Fyziologický roztok nečistí! Fyziologický roztok nedesinfikuje! Právě naopak, vše se ve fyziologickém roztoku krásně množí a roste. Fyziologický roztok nelubrikuje ani neuchovává! Na desinfekci, čištění lubrikaci a uchovávání kontaktních čoček je fyziologický roztok zcela nevhodný! Používejte pouze prostředky doporučené Vaším kontaktologem.
 
Kontaktní čočky s prošlou expirací vyhoďte. Myslím, že k tomu komentáře netřeba, je to naprosto jasné.
 
Navštěvujte asi jednou za půl roku svého kontaktologa, rád Vás uvidí, zkontroluje oči, zrak, dioptrie, poptá se na potíže, poradí a pomůže, nabídne novinky. Nepodceňujte to.
 
Dbejte pokynů, které Vám byly sděleny kontaktologem ústně a vydány písemně, je jen na Vás, zda Vám kontaktní čočky a Vaše oči budou sloužit k plné spokojenosti po řadu let. Vězte, že za případné zdravotní potíže nemohou kontaktní čočky, ale jejich nositel, který nedodržuje jednoduchá pravidla.
 
Kdo se mnou nesouhlasí, nechť se na mne obrátí. Jmenuji se Pavel Hrežík
 

Čočky dle kategorie

Čočky dle použití

Čočky dle značky

Rychlý výběr

<