Torické kontaktní čočky

Dotaz zákazníků na torické kontaktní čočky, co je to astigmatismus nebo k čemu je cylindr je velmi častý, pokusím se to tedy tady trošičku osvětlit, ale dovolím si k tomu přidat ještě osu. ;)

Lidské oko je v podstatě koule. Viditelné světlo, které do lidského oka vstupuje naší rohovkou , se u bezvadného oka v optických prostředích oka láme tak, že na sítnici dopadá ostrý obraz. Ten podráždí světločivné elementy a přes optický nerv se do mozku vyšle informace, kterou vnímáme tak, že tzv. vidíme.
 
Nebude-li však lidské oko zcela ideální koule, což se běžně děje, že ideální na světě není nic, můžeme říci, že oko bude trošičku šišaté. Tedy naše ne zcela ideální oční koule bude mít v různých pomyslných řezech různý poloměr zakřivení.
 
Takováto optická vada se nazývá astigmatismus – česky nepravidelné zakřivení rohovky.
 
 A ke korekci takovéto vady oka musíme tedy použít korekční pomůcku (brýlové sklo nebo kontaktní čočku) také s rozdílným optickým účinkem v rozdílných pomyslných řezech.
Takováto kontaktní nebo brýlová čočka se nazývá torická.
 
Dioptrie torické čočky se vyjádří nepatrně složitějším zápisem, kde první hodnota je hlavní vada a značí se zpravidla sph, tedy sféra, sférická dioptrie. Druhá hodnota se značí cyl, tedy cylindr, což je česky válec a cylindr značí rozdíl dioptrických hodnot v hlavních pomyslných řezech. Třetí hodnota je naše osa, značí se ve stupních a vypovídá, jak natočeny proti vodorovnému stavu jsou tyto naše hodnoty.
 
Nikdo z nositelů torických kontaktních nebo brýlových čoček pochopitelně nemusí tuto problematiku nějak ovládat, důležité je však při objednávání zadat řádně všechny hodnoty včetně znamének, neboť i vynechání jednoho znaménka či případné celé jedné hodnoty zcela změní optický účinek korekční pomůcky a výsledek je nasnadě, s čočkami není….vidět. Tak
 
Proto dopručuji, nevíte-li si s něčím rady, nebojte se zeptat, optometrista Pavel Hrežík je zde pro Vás. 
 

Čočky dle kategorie

Čočky dle použití

Čočky dle značky

Rychlý výběr

<